warsztaty szybkie czytanie

Kontakt

  dyr oddziału - Agnieszka Forzpańczyk

  tel.: 695 48 59 59

  e-mail: efekt@szybkieczytanie.lodz.pl

  PAŁAC MŁODZIEŻY im. Juliana Tuwima w Łodzi

  Al. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź

  pałac młodzieży Łódź